Disclaimer website Interfloor

Wanneer u gebruik maakt van deze website stemt u in met deze disclaimer. Onderstaande punten zijn van toepassing op de website www.interfloor.nl van Interfloor.

  • Interfloor spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Desalniettemin worden de aangeboden gegevens en materialen zonder enige vorm van garantie aangereikt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type-, prijs-, en programmeerfouten. Interfloor is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud op deze website.
  • Interfloor behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande mededeling inhoud van de website te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.
  • Interfloor biedt geen garantie betreffende de veiligheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door of voortvloeiend uit het gebruik van deze website.
  • Voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site biedt Interfloor biedt geen enkele garantie.
  • Interfloor  is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks waarnaar wordt verwezen, noch voor websites en bestanden welke verwijzen naar deze website.
  • Al het materiaal op deze website, waaronder teksten, logo’s en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Interfloor verbiedt nadrukkelijk informatie op deze website te kopiëren, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder toestemming. Voor wederkopers geld dat de beelden vrij te gebruiken zijn voor uitsluitend Interfloor dealers mits vermelding van www.interfloor.nl en/of Interfloor logo en/of kwaliteitsnaam.
  • Wel geeft Interfloor op enkele pagina’s van deze website toestemming om informatie te kopiëren of af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter behoud Interfloor het auteursrecht op deze aangeboden gegevens.
  • Interfloor verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor statistieken en om de website en de inhoud hiervan te verbeteren.
  • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers, vertegenwoordigers, partners, licentiehouders, etc. van Interfloor, van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en kosten hieruit voortvloeiend welke ontstaan als gevolg van gebruik of misbruik van deze website of daaraan gerelateerde producten en diensten.